Splunk

Splunk, SIEM ve büyük veri çözümü olarak dünyanın önde gelen şirketlerinden birisidir.

https://www.splunk.com/